Privacy- & Cookiebeleid

Toelichting

Deze verklaring werd opgesteld in het kader van de GDPR-regelgeving en is onder meer relevant voor de persoonsgegevens die via deze website door (potentiële) klanten worden ingevoerd, zoals deze zijn bepaald in de algemene voorwaarden.

Onder persoonsgegevens verstaan wij de gegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Dit onder meer:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer


Voor de bewaring van de persoonsgegevens geldt een maximumtermijn van 1 jaar, daarna worden deze verwijderd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Destructiontools en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor vragen over uw persoons- en privacygegevens kan u via email terecht bij www.destructiontools.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Destructiontools zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tot slot kan Destructiontools niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van data- en/of persoonsgegevens.

Ons cookiebeleid kan u terugvinden in artikel van de algemene voorwaarden.


De versie van deze Privacy- & Cookiebeleid dateert van 08/03/2023.